Service​

Clinic Excellence / Clinic Excellence ALP

อะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจคลินิกให้ก้าวไปสู่จุดของความสำเร็จ จากประสบการณ์ของเราในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจให้กับคลินิกขนาดเล็ก ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของคลินิก มีจุดเริ่มต้นมาจาก การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความมั่นใจหรือความกลัวของเจ้าของคลินิก หากใช้ความกลัว คุณจะลดราคาแข่งกับคนอื่นเพราะกลัวสูญเสียลูกค้าเมื่อใช้ความมั่นใจ
คุณจะยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองและทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาทั้งลูกค้าและผลกำไร ดังนั้น..อย่าใช้ความกลัวขับเคลื่อนธุรกิจ แต่จงใช้ความมั่นใจที่มาจากความความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเมื่อคุณเข้าใจ..ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว การทำธุรกิจคลินิกให้ประสบความสำเร็จ เป็นเรื่องง่าย เมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างและระบบต่างๆ ของธุรกิจที่ทำงานสอดประสานกัน เหมือนร่างกายของมนุษย์ที่มีโครงสร้างและระบบต่างๆทำงานร่วมกันคุณสามารถออกแบบให้ธุรกิจคลินิกของคุณเป็นอย่างไรก็ได้ในแบบที่เป็นคุณ
คลินิกแห่งความเป็นเลิศ
เป็นหลักสูตรที่การสร้างธุรกิจที่จะทำให้คุณเข้าใจ การเริ่มต้นและการบริหารธุรกิจจากความเข้าใจโครงสร้างและระบบการทำงานต่างๆของธุรกิจ เหมือนที่คุณเข้าใจโครงสร้างและระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์
เมื่อคุณเข้าใจการบริหารจัดการธุรกิจ ความกังวลจะลดลงและรู้ว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร
● คุณจะรู้วิธีการหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า
● คุณจะรู้วิธีสร้างยอดขายและเพิ่มผลกำไรโดยไม่ต้องลดราคา
● คุณจะรู้จักวิธีบริหารจัดการต้นทุนและลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
● คุณจะรู้วิธีบริหารจัดการและเลือกใช้คน
● คุณจะเข้าใจการตลาดและหาคนทำงานแทนได้ถูกคน
● คุณจะรู้วิธีที่จะทำงานน้อยลงแต่ได้ผลสำเร็จมากขึ้น
● คุณจะรู้ว่าการทำธุรกิจเป็นเรื่องสนุกและไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
หลักสูตรนี้แบ่งรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น
Clinic Excellence ที่มีเนื้อหาสำหรับการเรียนรู้ใน 1 วัน และ
Clinic Excellence ALP* ( *Action Learning Program )
เนื้อหาเข้มข้นสำหรับการเรียนรู้ใน 5 วัน (คลาสเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์) และรับผู้ร่วมคลาส จำนวนจำกัดไม่เกิน 5 ที่นั่ง
ค่าใช้จ่ายสำหรับ Clinic Excellence มูลค่า 10,700 บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับ Clinic Excellence ALP มูลค่า 62,500 บาท
*ราคานี้รวม vat 7% และรวมค่าเอกสาร อาหารและเบรก 2 มื้อแล้ว

สำหรับเจ้าของคลินิกที่ต้องการขอคำปรึกษาปัญหาแบบเฉพาะเจาะจงและเป็นส่วนตัว การคุยกับที่ปรึกษาของเราโดยตรงอาจตอบโจทย์มากกว่า และคุณสามารถเลือกคุยกับที่ปรึกษาของเราได้ 3 รูปแบบ

Private Consulting Program ​

Executive Coaching ระยะเวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที มูลค่า 45,000 บาท
สำหรับเจ้าของคลินิกที่ต้องการค้นพบวิธีการแก้ปัญหาธุรกิจด้วยตัวเอง หรือค้นพบจุดบอดที่เป็นอุปสรรคของการทำธุรกิจ เช่น ความกลัวในใจที่ถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจโดยไม่รู้ตัว และต้องการหลุดออกมาจากข้อจำกัดนั้นด้วยตัวเองผ่านกระบวนการโค้ช
Executive Consulting ระยะเวลา 14 ชั่วโมง มูลค่า 120,000 บาท
สำหรับเจ้าของคลินิกที่พบว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นและต้องการวิธีแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะเจาะจงและเห็นผลเร็ว เช่น การเพิ่มยอดขายระยะสั้น การเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน หรือการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
Business Development Program ระยะเวลา 12 เดือน
สำหรับเจ้าของคลินิกที่ต้องการยกระดับธุรกิจคลินิกของตนเองเต็มรูปแบบ ทั้งด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด การพัฒนาระบบการทำงานและพัฒนาบุคคลากร ไปถึงการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชีและการจัดการภาษีที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรการสร้างธุรกิจคลินิก,ธุรกิจคลินิก,เปิดคลินิก,ปรึกษาด้านคลิินิก
คลินิกของคุณอาจถูกออกแบบมาเพื่อให้รับลูกค้าแค่วันละ 2 คน เปิดให้บริการสัปดาห์ละ 5 วัน โดยมีพนักงาน 4 คน แต่สร้างยอดขายได้เดือนละ 2 ล้าน หรือเป็นคลินิกที่มี 20 สาขา เปิดให้บริการทุกวันและคุณไม่ต้องเข้าคลินิกเพื่อทำงานแต่นั่งบริหารจากห้องทำงานที่บ้าน คุณก็สร้างธุรกิจคลินิกในแบบของคุณได้ เมื่อเข้าใจระบบธุรกิจ
หลักสูตรการสร้างธุรกิจคลินิก,ธุรกิจคลินิก,เปิดคลินิก,ปรึกษาด้านคลิินิก
● คุณจะรู้วิธีการหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า
● คุณจะรู้วิธีสร้างยอดขายและเพิ่มผลกำไรโดยไม่ต้องลดราคา
● คุณจะรู้จักวิธีบริหารจัดการต้นทุนและลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
● คุณจะรู้วิธีบริหารจัดการและเลือกใช้คน
● คุณจะเข้าใจการตลาดและหาคนทำงานแทนได้ถูกคน
● คุณจะรู้วิธีที่จะทำงานน้อยลงแต่ได้ผลสำเร็จมากขึ้น
● คุณจะรู้ว่าการทำธุรกิจเป็นเรื่องสนุกและไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
อะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจคลินิกให้ก้าวไปสู่จุดของความสำเร็จ จากประสบการณ์ของเราในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจให้กับคลินิกขนาดเล็ก ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของคลินิก มีจุดเริ่มต้นมาจาก การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความมั่นใจหรือความกลัวของเจ้าของคลินิก หากใช้ความกลัว คุณจะลดราคาแข่งกับคนอื่นเพราะกลัวสูญเสียลูกค้าเมื่อใช้ความมั่นใจ
คุณจะยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองและทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาทั้งลูกค้าและผลกำไร ดังนั้น..อย่าใช้ความกลัวขับเคลื่อนธุรกิจ แต่จงใช้ความมั่นใจที่มาจากความความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเมื่อคุณเข้าใจ..ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว การทำธุรกิจคลินิกให้ประสบความสำเร็จ เป็นเรื่องง่าย เมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างและระบบต่างๆ ของธุรกิจที่ทำงานสอดประสานกัน เหมือนร่างกายของมนุษย์ที่มีโครงสร้างและระบบต่างๆทำงานร่วมกันคุณสามารถออกแบบให้ธุรกิจคลินิกของคุณเป็นอย่างไรก็ได้ในแบบที่เป็นคุณ
คลินิกแห่งความเป็นเลิศ
เป็นหลักสูตรที่การสร้างธุรกิจที่จะทำให้คุณเข้าใจ การเริ่มต้นและการบริหารธุรกิจจากความเข้าใจโครงสร้างและระบบการทำงานต่างๆของธุรกิจ เหมือนที่คุณเข้าใจโครงสร้างและระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์
เมื่อคุณเข้าใจการบริหารจัดการธุรกิจ ความกังวลจะลดลงและรู้ว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร

คลินิกแห่งความเป็นเลิศ : หลักสูตรการสร้างธุรกิจคลินิกที่เป็นเลิศจากตัวตนของคุณเอง​

บริการที่ปรึกษาธุรกิจส่วนตัวสำหรับเจ้าของคลินิก​

ที่ปรึกษาธุรกิจคลินิก,ปรึกษาการตลาดคลินิก,อยากเปิดคลินิกใหม่,เซ้งคลินิก,คอร์สอบรมสำหรับคลินิก